Schade

U heeft schade opgelopen: dit kan zowel letselschade zijn als materiële schade. Hiervoor wilt u de andere partij aansprakelijk stellen. Schade kan worden veroorzaakt door een verkeersongeval, maar bijvoorbeeld ook indien een andere partij zijn contractuele afspraken niet nakomt (wanprestatie). Ook kan er schade ontstaan zonder dat er een contractuele relatie tussen partijen bestaat, maar wanneer er toch schade wordt berokkend. In dat geval kan een vordering op grond van onrechtmatige daad worden ingesteld.

Heeft u schade geleden en wilt u deze schade vergoed zien? Van der Zwan Advocaten kan u hierbij bijstaan.

Letselschade

De meeste mensen hebben wel een idee over wat letselschade is. Denk bijvoorbeeld maar aan een whiplash ten gevolge van een verkeersongeluk, aan een werknemer die onder werktijd gevallen is of aan een medische misser. Meestal wordt bij letselschade aan lichamelijk letsel gedacht. Maar onder letselschade valt ook geestelijk letsel. Letselschade is lichamelijke of psychische schade die iemand ondervindt waarvoor een ander aansprakelijk te stellen is.

074Wij specialiseren ons in zaken waar (letsel)schade is ontstaan door:

Materiële schade

Maar u lijdt ook schade indien u een ondeugdelijk product heeft gekocht. Dit kan bijvoorbeeld een bank, auto of boot zijn. Als u als consument een product koopt bij een bedrijf wordt u extra beschermd door de wet.

Contractbreuk

Heeft u een contract gesloten met een aannemer, maar levert hij niet het afgesproken werk? Ook dan heeft u schade en kunt u deze schade verhalen. Ons kantoor kan u hierbij bijstaan. Hieronder treft u een aantal artikelen aan waarin specifieke vormen van contractbreuk worden besproken

  • Schade aan u woning (aannemer)

Schadevergoeding

Schade valt uiteen in materiële en immateriële schade. Bij het vergoeden van materiële schade kan gedacht worden aan schade aan kleding of auto, medische kosten en inkomstenderving. Immateriële schade is de opgelopen emotionele schade. Met betrekking tot het vergoeden van laatstgenoemde schade (de ‘gederfde levensvreugde’) wordt ook wel gesproken over ‘smartengeld’. In beginsel heeft vaak alleen het slachtoffer recht op een schadevergoeding maar onder bepaalde omstandigheden kunnen derden ook een schadevergoeding claimen.

Gratis advocaat inschakelen

Vaak is bij een ongeval een partij aansprakelijk. In zo’n geval wordt de schade door de (verzekeraar van de) veroorzakende partij meestal ook erkend. U heeft dan recht op schadevergoeding. In dat geval worden ook uw juridische kosten volledig vergoed en hoeft u dus geen advocaatkosten te maken.