Schade wanprestatie/contractbreuk

Er zijn vele verschillende zaken die ertoe kunnen leiden dat hetgeen tussen partijen is overeengekomen niet wordt nagekomen. Als gevolg van niet-nakoming door de wederpartij van de overeenkomst lijdt de ander schade. Ter verduidelijking volgen nu enkele situaties waarin schade kan ontstaan als het gevolg van niet-nakoming door de wederpartij.

 • een auto is verkocht en geleverd, maar betaalt de wederpartij niet
 • een auto is verkocht en geleverd, echter blijkt de auto niet te starten
 • Guus Meeuwis zou zingen in de Ziggo Dome, maar komt niet opdagen
 • een pasgetrouwd koppel heeft een bruidssuite in een hotel geboekt, maar krijgt deze niet omdat de eigenaar van het hotel de bruidssuite heeft verhuurd aan Bruce Springsteen
 • u heeft een bank besteld, maar deze vertoont gebreken.
 • etc.

Uit het hierboven aangehaalde kunt u opmaken dat er veel situaties zijn die ertoe kunnen leiden dat, ondanks hetgeen tussen u en de wederpartij is afgesproken, de wederpartij niet voor correcte nakoming zorg draagt.

Wanprestatie

Wanneer u een overeenkomst heeft met de wederpartij en deze zijn verplichtingen niet nakomt is sprake van wanprestatie. Zowel het in zijn geheel niet nakomen, dan wel het door de wederpartij gedeeltelijk nakomen van zijn verplichtingen, valt onder wanprestatie. Nu duidelijk is wat wanprestatie inhoudt, is het van belang te weten welke mogelijkheden u heeft als benadeelde partij.

Als gevolg van de wanprestatie heeft u een aantal juridische mogelijkheden:

 • het vragen om nakoming van de overeenkomst
 • opschorting van uw eigen verplichtingen
 • ontbinding van de overeenkomst
 • schadevergoeding eisen (ingebrekestelling vereist voor intreden verzuim).

Wanneer toegestaan?

In verreweg de meeste gevallen levert wanprestatie de hierboven aangehaalde mogelijkheden van opschorting, ontbinding en schadevergoeding op. Er zijn echter gevallen waarin een uitzondering wordt gemaakt:

 • overmacht (de wederpartij draagt geen schuld voor het niet nakomen van de overeenkomst)
 • omstandigheden die niet bij het sluiten van de overeenkomst voorzien zijn of hadden kunnen worden
 • situaties waarin de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen dat bijvoorbeeld ontbinding/schadevergoeding niet mogelijk is.

Uiteraard kunnen ook andere situaties ervoor zorgen dat een contract niet meer nageleefd hoeft te worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het contract vernietigd of nietig blijkt te zijn.

Wat kan Van der Zwan Advocaten voor u betekenen?

Ons kantoor kan u informeren over uw juridische positie en daarnaast de wederpartij aanschrijven. Indien nodig kunnen wij ook een gerechtelijke procedure opstarten teneinde de wederpartij te dwingen tot nakoming.

Slot

Heeft u te maken met een wederpartij die niet, dan wel gedeeltelijk, nakomt en vraagt u zich af welke handelingen u kunt verrichten, neem dan (vrijblijvend) contact op met ons advocatenkantoor. U kunt ons bereiken via nummer 070 – 789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per e-mail bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl.

 

Bekijk onze mogelijkheden

Plan nu uw kennismakingsgesprek