Is de werkgever aansprakelijk bij een ongeval op het werk?

Ongevallen die tijdens werktijd gebeuren komen veel voor, in allerlei vormen en situaties. Of een werkgever aansprakelijk is voor de schade die uit een ongeval voortvloeit is niet altijd direct duidelijk. Wel staat in de wet bepaald dat werknemers beschermd worden tegen de gevolgen van arbeidsongevallen. Maar hoe ver gaat deze bescherming?

Bescherming werknemer

De gedachte achter de bescherming van de werknemer is dat de werkgever is die voordeel heeft van de arbeid van de werknemer. Om die reden dient de werkgever ook zorg te dragen voor een veilige werksituatie, of – als zich desondanks een ongeval voordoet – de schade van de werknemer te vergoeden.

Uitspraak rechter

Werknemer x werkt voor een fietsenstalling als beheerder. In juli 2011 rende hij achter een klant aan omdat deze niet wilde betalen. Tijdens dit sprintje komt hij hard ten val en breekt hij zijn schouder. Werknemer x is hierdoor gedurende lange periode arbeidsongeschikt.

Standpunt werkgever

Werkgever stelt niet aansprakelijk te zijn voor de opgelopen schade, omdat hij zorgvuldig heeft gehandeld en de actie van werknemer x tegen de instructies ingingen. Werkgever heeft namelijk het beleid dat niet betalende klanten niet met fysieke middelen aangepakt mogen worden.

Standpunt werknemer

De werknemer stelt dat het ongeval tijdens werktijd heeft plaatsgevonden en dat de werkgever dientengevolge aansprakelijk is voor de schade die hij daardoor lijdt. Hij heeft de instructie gekregen om de fietsen in de stalling te houden als er niet wordt betaald en heeft deze instructie ook gevolgd.

Oordeel Kantonrechter

De Kantonrechter is van oordeel dat het begrijpelijk is dat werknemer x achter een wanbetaler aan is gerend die probeerde te ontsnappen zonder het stallingsgeld te betalen. Omdat het ongeval tijdens werktijd heeft plaatsgevonden is de werkgever op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk (LJN BY 4099).

Werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer oploopt in de uitoefening van zijn werkzaamheden

Werkgeversaansprakelijkheid heeft betrekking op de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die een werknemer oploopt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Schade kon ontstaan door een ongeval waardoor fysiek letsel wordt opgelopen, maar ook door klachten die zich gedurende een langere periode ontwikkelen en waarbij soms minder duidelijk het verband met de verrichte arbeid te leggen is (denk aan artrose of burn-out klachten). Voor deze schade kan de werkgever aansprakelijk worden gehouden.

Heeft u schade opgelopen tijdens werkzaamheden?

Indien u schade heeft opgelopen tijdens uw werkzaamheden dan is het altijd verstandig om u door een arbeidsdeskundige te laten bijstaan. Daar ons kantoor ruime ervaring heeft met dergelijke arbeidszaken bent u bij ons aan het juiste adres. Voor vragen of een vrijblijvende afspraak kunt u ons bereiken op 070 -789 00 90.

Bekijk onze mogelijkheden

Plan nu uw kennismakingsgesprek