Ik word aansprakelijk gesteld voor schade

Indien door u (of namens u) schade is ontstaan bij een derde kunt u voor deze schade aansprakelijk worden gesteld. Wanneer u daadwerkelijk aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade bij een derde dient een onderscheid te worden gemaakt tussen aansprakelijkheid als particulier en als ondernemer.

Particulier

U kan als particulier aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade bij een derde op verschillende gronden waarvan enkele hieronder worden weergegeven.

Onrechtmatige daad

De eerste grond waarop u als particulier aansprakelijk kan worden gesteld is de onrechtmatige daad. Aansprakelijkheidsstelling op grond van onrechtmatige daad, omdat is voldaan aan de vereisten in de zin van artikel 6:162 BW, doet zich voor in onder meer de volgende situaties.

 • het beschadigen van iemand anders zijn goed/zaak
 • schending van het auteursrecht
 • vernieling van iemand anders zijn goederen
 • het verrichten van een onrechtmatige publicatie
 • het begaan van een beroepsfout
 • door persoonlijk handelen zorgen voor oneerlijke concurrentie
 • het creëren van een gevaarlijke situatie voor anderen
 • etc.

Wanprestatie

Een tweede grond waarop u als particulier aansprakelijk kan worden gesteld is wanprestatie. In dat geval bestaat er een contractuele relatie tussen partijen. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade bij de wederpartij omdat u niet correct ben nagekomen in bijvoorbeeld de volgende situaties.

 • Een product is verkocht, maar functioneert niet
 • het overeengekomene is geleverd, maar te laat;
 • de overeengekomen voorwaarden worden niet nageleefd;
 • een samenwerking is overeengekomen voor 4 jaar, echter na 2 jaar is besloten op te houden verder te gaan tussen partijen etc.

Kinderen

De ouder/voogd is aansprakelijk voor schade die aan een derde is toegebracht door een gedraging respectievelijk een fout van een kind. De reden dat de ouder aansprakelijk wordt gesteld, boven of naast het minderjarige kind, zit in de verhaalbaarheid. Ouders bieden vaak eerder verhaal dan een minderjarig kind. De wet maakt onderscheid tussen drie leeftijdsgroepen: kinderen tot en met 13 jaar, kinderen van 14 en 15 jaar en kinderen van 16 jaar en ouder.

Op grond van, onder meer, de volgende situaties kan u als ouder/voogd aansprakelijk worden gesteld voor een gedraging respectievelijk een fout van uw kind.   Hieronder treft u een aantal voorbeelden:

 • uw kind rent achter haar bal aan waardoor ze plotseling de straat op rent en op deze wijze een verkeersongeval veroorzaakt
 • uw kind spant een touw over de weg met als gevolg dat een fietser ten val komt en schade heeft aan zijn/haar kleren en fiets
 • uw kind gooit bij een ruzie op school de telefoon van een vriendin stuk
 • uw kind ziet een tak op de weg, in plaats van de tak weg te slepen laat uw kind de tak liggen en kijkt vervolgens hoe een bromfietser gewond raakt
 • uw kind rijdt op een onverzekerde scooter en veroorzaakt een ongeval
 • uw kind heeft in een groepje vrienden schade veroorzaakt
 • uw kind heeft een product gekocht zonder te betalen waardoor een schuld is ontstaan
 • etc.

Opstal, gebouw en gebrekkige zaak

Indien u eigenaar bent van een gebouw, opstal of een gebrekkige zaak draagt u aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door uw gebouw, opstal of een gebrekkige zaak. Onder opstal wordt verstaan, gebouwen en andere werken welke (in)direct met de grond zijn verenigd, zoals schuren tuinhuisjes en wegen. In, onder meer, de volgende situaties kunt u aansprakelijk worden gesteld als eigenaar van een gebouw, opstal of een gebrekkige zaak.

 • van uw huis valt een dakpan naar beneden en veroorzaakt schade aan personen of aan voertuigen
 • bij werkzaamheden in de loods is sprake van brandgevaar. De eigenaar van de loods laat na voorzorgsmaatregelen te namen (bijvoorbeeld het aanbrengen van brandvertragend isolatiemateriaal in de loods)
 • er glijdt iemand uit in uw winkel en hij loopt daarbij letsel op
 • etc.

Dieren

Bent u in het bezit van een dier en richt dit dier schade aan bij een derde dan bent u als bezitter van dit dier aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade (risicoaansprakelijkheid). Onder andere de volgende situaties kunnen leiden tot aansprakelijkheidstelling van u als bezitter van een dier.

 • Een beet van een hond
 • een val van een paard tijdens een proefrit, dan wel tijdens een rijles
 • de trap van een paard
 • de eigenaar van een varken dat een besmettelijke ziekte heeft en vervolgens ontsnapt
 • huren van een huifkar met paard, de begeleider van het paard loopt als gevolg van eigen gedragingen van het paard een dwarslaesie op
 • een verkeersongeval doordat de trailer met daarin een uitgeleend paard gaat slingeren waardoor de bestuurder de macht over het stuur verliest etc.

Ondernemer

Als ondernemer voert u werkzaamheden waaruit de nodige risico’s voortvloeien. Wanneer er daadwerkelijk iets fout gaat en iemand loopt schade op, kan deze partij u voor de geleden schade aansprakelijk stellen. Als ondernemer kunt u op (vele) verschillende gebieden aansprakelijk worden gehouden.

 • aansprakelijkheid voor personeel
 • aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten
 • aansprakelijkheid voor gebouwen
 • als producent aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een gebrek in jouw producten
 • aansprakelijk voor milieuschade
 • als werkgever aansprakelijk voor schade die jouw werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden.

Indien u als ondernemer aansprakelijk bent gesteld voor bij een derde geleden schade klik dan hier.

Wat kan Van der Zwan Advocaten voor u doen?

De ervaring leert dat de aansprakelijk gestelde persoon behoefte heeft aan adequaat handelen en duidelijkheid. Van der Zwan Advocaten beoordeelt en adviseert u aangaande de door de wederpartij opgelegde aansprakelijkheid voor geleden schade en voert namens u verweer. Tevens overlegt ons kantoor met de wederpartij om onderling overeenstemming te bereiken.

Indien u aansprakelijk bent gesteld en u vraagt zich af welke handelingen u vervolgens dient te verrichten, neem dan (vrijblijvend) contact op met ons advocatenkantoor. U kunt ons bereiken via nummer 070 – 789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per e-mail bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl.

 

 

 

Bekijk onze mogelijkheden

Plan nu uw kennismakingsgesprek