Gebrekkige dienst

Heeft u iemand ingeschakeld om een dienst voor u te verrichten en bent u daar ontevreden over? Dan kunnen wij u helpen!

Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand die uw huis heeft geschilderd of uw financiën beheert, maar ook om zorgverlening, het vervoeren van goederen of voor u heeft bemiddeld.

Bij het afnemen van diensten heeft u een overeenkomst gesloten (zoals een overeenkomst tot opdracht of het ondertekenen van een opdrachtbevestiging). Als de dienstverlener deze niet (volledig) of gebrekkig nakomt, dient deze uw schade te vergoeden. Ook de standaardzin in de overeenkomst dat “de aansprakelijkheid van de dienstverlener wordt uitgesloten” gaat niet in iedere situatie op. Het is daarom raadzaam om bij twijfel contact op te nemen met een van onze experts, die u kunnen adviseren over uw positie en de schade die u vergoed kunt krijgen.

Belangrijk is hierbij wat voor soort overeenkomst u heeft gesloten met de dienstverlener:

  • als er sprake is van een inspanningsverplichting, betaalt u voor het werk/de inspanning die wordt geleverd door de dienstverlener;
  • als er sprake is van een resultaatverplichting, dan betaalt u voor een bepaald resultaat. Dit resultaat moet goed en naar behoren zijn.

Een dienstverlener dient zich te houden aan de afspraken die u met diegene hebt gemaakt. Houdt de dienstverlener zich niet aan de overeenkomst, blijft hij in gebreke en pleegt hij wanprestatie. De wet schrijft voor dat schade die hierdoor wordt gemaakt, dient te worden vergoed.

Heeft u schade geleden en wilt u de dienstverlener hiervoor aansprakelijk stellen? Dan kunnen onze experts u hiermee helpen!

Aannemer

Hyperlink naar

Installatie of montage inbegrepen

Indien u een product heeft gekocht (zoals een keuken of een wasmachine) en de verkoper verantwoordelijk is voor installatie of montage van dat product, kunt u mogelijk de verkoper aanspreken. Naast het aanspreken van het installatiebedrijf heeft u dus nog andere mogelijkheden.

Bekijk onze mogelijkheden

Plan nu uw kennismakingsgesprek