Gebrekkig product

U heeft een product gekocht bij een bedrijf waarvan nu blijkt dat het gebreken vertoont. Dit kan bijvoorbeeld om een auto gaan, maar ook om een televisie of een badkamer. Indien sprake is van een gebrekkig product, kunt u de verkoper aanspreken. De wet stelt in art. 7:17 BW namelijk dat het door u aangeschafte product aan de (koop)overeenkomt moet beantwoorden.

Een product beantwoordt bijvoorbeeld niet aan de overeenkomst als:

 • het beschadigd is;
 • als het defect is, of het niet goed doet;
 • als het niet compleet is;
 • als het product iets niet doet, wat er wel van verwacht kan worden;
 • als u er niet mee kunt doen wat de verkoper gezegd heeft;
 • het geleverde product afwijkt in aantal, maat of gewicht van wat is afgesproken;
 • het geleverde anders is dan het monster of model dat bij verkoop werd getoond.

Als van één (of meerdere) van de bovenstaande punten sprake is, heeft u waarschijnlijk een gebrekkig (of non-conform) product gekocht en kunnen wij u helpen met het vergoeden van de door u geleden schade.

Bewijs

Indien u er als consument binnen zes maanden na koop (of levering) achter komt dat het product niet voldoet en dus gebrekkig is, biedt de wet u extra hulp. Er wordt dan namelijk aangenomen dat het product bij koop al gebreken had en u hoeft dit verder niet te bewijzen.

Installatie

Indien de verkoper ook verantwoordelijk is voor installatie of montage van dat wat u gekocht heeft (zoals bijvoorbeeld bij de aanschaf van een keuken het geval kan zijn), valt de installatie of montage ook onder deze regeling. Als installatie of montage dus niet goed (gebrekkig) is uitgevoerd, kunt u de verkoper wederom aansprakelijk stellen voor uw schade.

Vergoeding van uw schade

De wet biedt verschillende manieren waarop u schadeloos kan worden gesteld. Mogelijkheden zijn:

 • het alsnog leveren dat wat ontbreekt aan uw product (als het bijvoorbeeld niet compleet is);
 • herstel van uw product (als er bijvoorbeeld krassen op zitten of het niet goed werkt);
 • vervanging van uw product;
 • korting op de aankoopprijs;
 • ontbinding van de koopovereenkomst.

Heeft u een gebrekkig product gekocht? Neem contact op met één van onze experts en wij stellen de verkoper voor u aansprakelijk en krijgen uw schade vergoed!

Bekijk onze mogelijkheden

Plan nu uw kennismakingsgesprek