Contractbreuk (wanprestatie)

Een contract of overeenkomst gesloten welke niet wordt nagekomen? Ook hierin kunnen wij u bijstaan!

Of het nu om een particuliere of een zakelijke overeenkomst gaat, deze behoort te worden nagekomen. Is dit niet het geval, dan kan de partij die in gebreke blijft worden verplicht tot nakoming of vergoeding van de schade die u naar aanleiding van de contractbreuk (of wanprestatie) heeft geleden.

Neem direct contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen!

U kunt ons telefonisch bereiken via 070 – 789 00 90, per mail via info@vanderzwanadvocaten.nl of via onderstaand contactformulier. Daarnaast hebben wij op verschillende momenten een inloopspreekuur.

Veel voorkomende voorbeelden van contractbreuk zijn:

  • het niet (volledig) leveren van wat u heeft aangeschaft;
  • het niet tijdig leveren van wat u heeft aangeschaft;
  • het uitblijven van (terug)betaling;
  • het onbehoorlijk verrichten van een dienst;
  • een herstel of reparatie is niet (goed) uitgevoerd.

Overeenkomsten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden overeengekomen. Het feit dat u niets op schrift heeft, betekent dus niet direct dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen. Wel is het belangrijk dat wel bewezen kan worden dat een overeenkomst tot stand is gekomen. Als u niets op schrift heeft, kan dit bijvoorbeeld bewezen worden door correspondentie over en weer of door het feit dat al is aangevangen met het uitvoeren van de overeenkomst.

Afhankelijk van het soort overeenkomst heeft u verschillende mogelijkheden om uw wederpartij aansprakelijk te stellen en nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen. Neem dus direct contact op met een specialist die u kan adviseren over uw mogelijkheden!

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier en hier.

Bekijk onze mogelijkheden

Plan nu uw kennismakingsgesprek