Aansprakelijkheid verkeersongeval

Iedereen heeft wel eens te maken gehad met een ongeval in het verkeer. Een verkeersongeval gaat vaak gepaard met schade. Op basis van de wet wordt de veroorzaker van het verkeersongeval verplicht de schade die het slachtoffer lijdt door dit ongeval te vergoeden. De schade kan betrekking hebben op zowel materiële schade (de auto) alsook letselschade (het slachtoffer). Het is van belang dat gedupeerden en slachtoffers van verkeersongevallen te allen tijde hun schade vergoed krijgen.

Bewijs

Indien u slachtoffer bent van een aanrijding in het verkeer ligt bij u de bewijsplicht. De basisregel bij het verhalen van schade na een verkeersongeval is: ‘’Wie stelt, moet bewijzen’’. Het slachtoffer van een verkeersongeval heeft een zware bewijslast om de door het verkeersongeval geleden schade daadwerkelijk vergoed te krijgen. Ons rechtssysteem wijst uit dat de benadeelde partij aansprakelijkheid, schade en omvang van de schade dient te bewijzen. De praktijk wijst echter uit dat aansprakelijkheid van een partij voor een verkeersongeval niet altijd leidt tot vergoeding van geleden schade.

De bewijsplicht aangaande de geleden schade door een verkeersongeval bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de veroorzaker van schade heeft een verkeersovertreding begaan
  • er is causaal verband tussen de overtreden verkeersregel, de aanrijding en de daaruit voortvloeiende schade (oorzaak en gevolg)
  • het bewijs dat er sprake is van schade en het bewijs van de omvang van de schade.

Letselschade

Als slachtoffer van een verkeersongeval kan dus – naast schade aan uw auto – sprake zijn van lichamelijke, en emotionele schade. Voor het vaststellen van uw letselschade kunt u niet zonder de deskundige hulp van een medisch specialist en een gespecialiseerde advocaat.

Wat kan Van der Zwan Advocaten voor u betekenen?

Om te beoordelen of de andere partij aansprakelijk is alsmede te bepalen welke schade dient te worden vergoed doet u er verstandig aan om een belangenbehartiger in de arm te nemen die alle wetten en regels goed kent en in staat is om een rechtvaardige schadevergoeding voor u te realiseren.

Van der Zwan Advocaten helpt u graag hierbij. De volgende stappen zullen worden genomen in het schadeafwikkelingsproces:

  • een inventariserend gesprek met u voor het vergaren van de benodigde informatie en het bepalen van de juiste strategie
  • het opvragen van uw medische informatie
  • het aansprakelijk stellen van de wederpartij (of zijn/haar verzekeraar)
  • uw schade begroten en verhalen op de wederpartij

Slot

Bent u het slachtoffer van een verkeersongeval en heeft u schade geleden welke u wenst te verhalen op de veroorzaker van het verkeersongeval neem dan (vrijblijvend) contact op met ons advocatenkantoor. U kunt ons bereiken via nummer 070 – 789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per e-mail bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl.

Bekijk onze mogelijkheden

Plan nu uw kennismakingsgesprek